هفت تن از کارمندان برکنار شده ترانسپورت هرات کماکان در پُست‌های‌شان مصروف کار اند

هفت تن از کارمندان برکنار شده ترانسپورت هرات کماکان در پُست‌های‌شان مصروف کار اند

هفت ‌تن از کارمندان اداره ترانسپورت هرات که در ماه میزان سال‌پار به دلیل فساد اداری و سهل‌انگاری در اجرای وظیفه از سوی وزارت ترانسپورت برکنار شده بودند، اکنون در پُست‌های‌شان مصروف کار هستند.   حشمت‌الله سروری...