کار، کارمندان ساحوی کمیسیون انتخابات در بادغیس به اتمام رسیده است

کار، کارمندان ساحوی کمیسیون انتخابات در بادغیس به اتمام رسیده است

مسئولان در کمیسیون مستقل انتخابات بادغیس می‌گویند که بعد از ختم روند ثبت نام رای دهندگان کارمندان ساحوی این کمیسیون کارشان پایان یافته است.   «محمد مصطفی مصدق» رییس کمیسیون مستقل انتخابات بادغیس در گفتگو با...