کارمندان جدیدالتقرر ادارات هرات آموزش داده می‌شوند

کارمندان جدیدالتقرر ادارات هرات آموزش داده می‌شوند

برنامه آموزشی مبارزه با فساد اداری، مکتوب نویسی و اصول اخلاق اداری امروز در هرات برگزار شد.   مسئولان اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی در هرات می‌گویند که طی این برنامه چهار روزه، کارمندان جدیدالتقرر در نظام اداری...