کارشناسی در آلمان از بهره‌جویی پناهجویان توسط این کشور انتقاد کرده است

کارشناسی در آلمان از بهره‌جویی پناهجویان توسط این کشور انتقاد کرده است

شورای امور پناهجویان ایالت نیدرزاکسن آلمان از آنچه "شیوه های تبعیض آمیز و غیر قانونی اشتغال پناهجویان" می‌خواند، شدیداَ انتقاد کرده است. به قول این کارشناس در برخی از عرصه ها پناهجویان مورد "استثمار" قرار می گیرند. ویوین...