گردهم‌آیی کارشناسان صحی برای بررسی بیماری فستولای ولادی در هرات

گردهم‌آیی کارشناسان صحی برای بررسی بیماری فستولای ولادی در هرات

شماری از کارشناسان صحی، فعالان حقوق زن و زنان در اتاق‌های تجارت و صنایع هرات  گردهم‌ جمع شدند تا پیرامون بیماری فستولای ولادی یا درد خاموش بحث کنند.   داکتر طاهر غزنوی مسئول برنامه صحی ملل متحد می‌گوید که این برنامه...