کارزار خزانی توزیع گندم به کشاورزان ولسوالی های هرات روز گذشته از ولسوالی پشتون زرغون این ولایت آغاز شد.

کارزار خزانی توزیع گندم به کشاورزان ولسوالی های هرات روز گذشته از ولسوالی پشتون زرغون این ولایت آغاز شد.

بر اساس خبرنامه ی مطبوعاتی اداره زراعت این ولایت، این کارزار با حضور برخی از نماینده‌گان مردم در مجلس، روسای شوراهای انکشافی این ولسوالی و جمعی از کشاورزان اغاز گردید.   در خبرنامه‌ای این اداره آمده که این پروگرام...