آغاز کارزار واکسین بهاری پولیو در حوزه غرب کشور

آغاز کارزار واکسین بهاری پولیو در حوزه غرب کشور

مسئولان در صحت عامه هرات می‌گویند که در این دوره ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار کودک واکسین خواهند شد.   آصف کبیر معاون صحت عامه هرات گفت که اولین دور کارزار واکسین بهاری پولیو یا فلج اطفال امروز در ولایات هرات، فراه و بادغیس به...