کارزار واکسین سرخکان در غور نیز به تاخیر افتاده

کارزار واکسین سرخکان در غور نیز به تاخیر افتاده

مسئولان ریاست صحت عامه ولایت غور از تاخیر روند واکسین سرخکان در این ولایت خبر می‌دهند.   جمعه گل یعقوبی، رییس صحت عامه ولایت غور در گفتگویی به تلویزیون چکاد گفته است که روند واکسین سرخکان در این ولایت ۲۰ روز به تاخیر...