کارزار واکسین سرخکان در بادغیس یک ماه به تاخیر افتاد

کارزار واکسین سرخکان در بادغیس یک ماه به تاخیر افتاد

مسئولان ریاست صحت عامه بادغیس می‌گویند که روند واکسین سرخکان در این ولایت آغاز نشده است.   عبدالطیف روستایی، رییس صحت عامه بادغیس در گفتگویی به تلویزیون چکاد گفته است که روند واکسین سرخکان به دلیل مشکلات جدی امنیتی...