کارزار آگاهی‌دهی از کشت و مواد مخدر در هرات آغاز شد

کارزار آگاهی‌دهی از کشت و مواد مخدر در هرات آغاز شد

مسئولان در اداره مبارزه با مواد مخدر هرات گفت که کارزار آگاهی‌دهی از کشت و اضرار مواد مخدر برای ساکنان ولسوالی زاول این ولایت راه اندازی شده است.   جیلانی دقیق، رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر هرات به تلویزیون چکاد گفت...