راه اندازی کارزاری در غور، به هدف پیش‌گیری ازهجو م ملخ‌ها به کشتزارها

راه اندازی کارزاری در غور، به هدف پیش‌گیری ازهجو م ملخ‌ها به کشتزارها

مسئولان محلی در ولایت غور از راه اندازی یک کارزار به هدف پیش‌گیری ازهجوم ملخ ها به کشتزارهای کشاورزان در این ولایت خبر میدهند.   «گل حضرت امینی» مدیر حفاظت از از گیاهان ریاست زراعت و مالداری غور می‌گوید که در این...