موفقیت‌های کارزار جراحی رایگان نابینایان در بادغیس

موفقیت‌های کارزار جراحی رایگان نابینایان در بادغیس

برخی از پزشکان چشم در زون غرب افغانستان کارزاری را بخاطر تشخیص و تداوی افراد نابینا و اجرای جراحی رایگان در بادغیس راه اندازی کرده اند.   شمس الحق سلیم یک تن از مسئولان راه اندازی این کارزار می‌گوید که این کارزار در...