برگزاری کارزار”محور همکاری‌های جامعه مدنی، رسانه‌ها و دولت” در کابل

برگزاری کارزار”محور همکاری‌های جامعه مدنی، رسانه‌ها و دولت” در کابل

کارزار دو روزه "محور همکاری‌های جامعه مدنی، رسانه‌ها و دولت" روز گذشته دوشنبه۱۷ ثور، در کابل آغاز شد.   پایداری نهادهای مدنی و رسانه‌ها، شفافیت و درک مردم از نهادهای مدنی، تخصص در نهادهای مدنی، راهبرد شناسایی...