راه اندازی کارزار تداوی رایگان افراد نابینا در هرات

راه اندازی کارزار تداوی رایگان افراد نابینا در هرات

برخی از پزشکان چشم در ولایت هرات کارزاری را بخاطر تشخیص و تداوی افراد نابینا و اجرای عملیات رایگان در زون غرب افغانستان راه اندازی کرده اند.   شمس الحق سلیم یک تن از مسئولان راه اندازی این کارزار می‌گوید که تا اکنون...