کارزارهای انتخاباتی در غور قومی شده اند

کارزارهای انتخاباتی در غور قومی شده اند

همزمان با نزدیک شدن روز برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان در کشور و نامزدان این انتخابات، در ولایت های مختلف کشور مصروف کارزارهای انتخاباتی شان هستند.   اما این کارزارها در ولایت غور در حوزه غرب کشور، رنگ وبوی قومی...