راه‌اندازی کارزار آگاهی‌دهی در مورد خطرهای مهاجرت غیرقانونی

راه‌اندازی کارزار آگاهی‌دهی در مورد خطرهای مهاجرت غیرقانونی

مسئولان در دانشگاه هرات از راه اندازی کارزار آگاهی‌دهی عامه در مورد خطرات و مشکلات مهاجرت‌های غیر قانونی به اروپا خبر می‌دهند.   «همایون سلطانی» برگزار کننده این کارزار می‌گویند که مهاجرت راه حل از بین رفتن مشکلات...