کارزار آگاهی دهی درباره ماین در برخی از مکاتب هرات برگزار شد

کارزار آگاهی دهی درباره ماین در برخی از مکاتب هرات برگزار شد

عبدالرئوف احمدی سخنگوی زون ۶۰۶ انصار می‌گوید که کارزار آگاهی دهی در باره ماین‌ها با حمایت نیروهای ارتش و پولیس در شماری از مکاتب هرات راه اندازی شده است.   بیش از دو هزار دانش آموز مکاتب در ولایت هرات، دوره آگاهی دهی...