ورود کالاهای مشابه و بی‌کیفیت خارجی کارخانه‌داران هرات را به مشکل مواجه کرده است

ورود کالاهای مشابه و بی‌کیفیت خارجی کارخانه‌داران هرات را به مشکل مواجه کرده است

ورود کالاهای مشابه و بی‌کیفیت خارجی کارخانه‌داران ولایت هرات را به مشکل مواجه کرده است. حمیدالله خادم، رییس اتحادیۀ صنعت‌کاران هرات با بیان این مطلب گفته است که این کالاها، به گونه غیرقانونی وارد بازارهای کشور...