عبدالله: استفاده از کارت‌های رای‌دهی کنونی در انتخابات آینده پذیرفتنی نیست

عبدالله: استفاده از کارت‌های رای‌دهی کنونی در انتخابات آینده پذیرفتنی نیست

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت وحدت ملی، توزیع کارت‌های جدید رای دهی، توزیع شناسنامه‎‌های برقی و تهیه فهرست رای دهندگان را از شرایط برگزاری انتخابات پارلمانی و شورای‌های ولسوالی‌ها می‌داند. عبدالله عبدالله،...