“از کارت‌های رای دهی کنونی در انتخابات پارلمانی استفاده نمی‌شود”

“از کارت‌های رای دهی کنونی در انتخابات پارلمانی استفاده نمی‌شود”

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت وحدت ملی گفته است که از کارت‌های راهی دهی کنونی در انتخابات پارلمانی استفاده نمی‌شود. این سخنان را عبدالله عبدالله، در دیدار با اعضای کمیسیون انتخابات بیان کرده است. آقای عبدالله بر...