کارآفرینان موفق چه کارهایی را می‌کنند؟

کارآفرینان موفق چه کارهایی را می‌کنند؟

کارآفرینی و راه‌اندازی کسب‌ و‌ کارهای شخصی به عنوان یکی از موضوعات مهم در اقتصاد امروز عنوان می‌شود. در این میان استفاده از دانش کارآفرینان و یافتن دلایل موفقیت آن‌ها برای افرادی که به دنبال تجاری‌سازی ایده‌ی خود...