کاخ سفید: افغانستان و پاکستان باید باهم برای نابودی طالبان اقدام کنند

کاخ سفید: افغانستان و پاکستان باید باهم برای نابودی طالبان اقدام کنند

ایالات‌متحدۀ امریکا گفته نیاز است که افغانستان و پاکستان در برابر طالبان باهم یکجا اقدام کنند. کاخ سفید روز گذشته اعلام کرد که افغانستان و پاکستان باید یکجا کار کنند تا به گونۀ تأثیرگذار بر چالش‌هایی که طالبان به وجود...