رهبر برکنار شده کاتالونیا مردم را به ادامه مقاومت دموکراتیک فراخواند

رهبر برکنار شده کاتالونیا مردم را به ادامه مقاومت دموکراتیک فراخواند

کارلوس پوجدمون رهبر برکنار شده منطقه کاتالونیا از مردم خواست تا به مقاومت دموکراتیک در برابر اجرای اصل ۱۵۵ قانون اساسی دولت مرکزی اسپانیا ادامه دهند.   وی گفت که همچنان به تنها راه کاری که باعث برنده شدن مردم...