کابوس‌های کودکانه چه علت و چه درمانی دارند؟

کابوس‌های کودکانه چه علت و چه درمانی دارند؟

کابوس‌های (خواب‌های ترسناک) کودکانه ظاهرا استرس‌های طول روز را منعکس می‌کند. پدر و مادرهایی که فرزند کوچک دارند بیش از هر کس مشکلات خواب کودکان را تجربه کرده اند. و طبیعتا دوست دارند روشهایی برای مقابله با این مسایل...