میلیون‌ها افغانی از سوی کابل بانک نو حیف و میل شده است

میلیون‌ها افغانی از سوی کابل بانک نو حیف و میل شده است

یک گزارش تحقیقی نشان می‌دهد که میلیون‌ها افغانی به نام معاش ماهوار سربازان و افسران ارتش ملی کشور از سوی کابل بانک نو حیف و میل شده است.   این آمار در گزارشی منتشر شده که مرکز خبرنگاران تحقیقی "پیک" آنرا نشر کرده...