اقدامات خصمانه پاکستان، به کاهش ۵۰ درصدی حجم بازرگانی میان کابل- اسلام آباد انجامیده است

اقدامات خصمانه پاکستان، به کاهش ۵۰ درصدی حجم بازرگانی میان کابل- اسلام آباد انجامیده است

مسئولان اتاق‌های تجارت و صنایع گفته‌اند که پس از تیرگی روابط کابل- اسلام آباد، حجم بازرگانی میان افغانستان و پاکستان ۵۰ درصد کاهش یافته است. عتیق الله نصرت، رییس هیئت عامل اتاق‌های تجارت و صنایع گفته است که تاکنون...