کابل و مردمش مراسم عاشورا را در سایه ترس از حمله و ناامنی برگزار می‌کنند

کابل و مردمش مراسم عاشورا را در سایه ترس از حمله و ناامنی برگزار می‌کنند

مراسم عزاداری عاشورا تحت تدابیر شدید امنیتی و زیر سایه ترس ناشی از حملات دیشب به عزاداران، امروز چهارشنبه در کابل و دیگر شهرهای افغانستان برگزار شد. امروز نیروهای بیشتر امنیتی در خیابان های کابل مستقر شده اند و شماری از...