کابل در آستانه نشست پروسه صلح

کابل در آستانه نشست پروسه صلح

گزارش‌ها حاکی از آنست که کابل روز چهارشنبه همین هفته میزبان دومین نشست بین‌المللی موسوم به پروسۀ کابل خواهد بود.   این نشست به هدف برقراری صلح و حمایت از پروسه صلح به رهبری مقام‌های افغانستانی برگزار خواهد شد. این...