کابل را بار دیگر به خانۀ خون تبدیل کردند

کابل را بار دیگر به خانۀ خون تبدیل کردند

طالبان نخستین حمله تهاجمی نیرومندشان را در سال ۱۳۹۵ امروز در شهر کابل انجام دادند. در این حمله حدود ۴۰۰ تن ازجمله غیرنظامیان کشته و زخمی شدند. طالبان این حمله را شهادت‌طلبانه عنوان کرده گفتند که چند جنگجویشان این حمله...