کابل به‌زودی میزبان هیأتی از سازمان ملل است

کابل به‌زودی میزبان هیأتی از سازمان ملل است

قرار است در آیندۀ نزدیک یک هیأت اعضای شورای امنیت سازمان ملل، به کشور سفر کند. دواخان مینه پال، معاون سخنگوی رییس‌جمهور، گفت: «هدف سفر این هیأت، گفت‌وگو در بارۀ وضعیت افغانستان و روند صلح است. از سویی هم در اعلامیه‌ای...