کابل به‌زودی میزبان نشست اقتصادی افغانستان-ترکمنستان خواهد بود

کابل به‌زودی میزبان نشست اقتصادی افغانستان-ترکمنستان خواهد بود

مقام‌ها در وزارت مالیه گفته‌اند که در آینده نزدیک کابل میزبان نشست مشترک اقتصادی افغانستان و ترکمنستان خواهد بود. در خبرنامه‌ای که از سوی وزارت مالیه به نشر رسیده، آمده است که اکلیل حکیمی وزیر مالیه که به ترکمنستان...