کابل از انفجاری مرگبار جان سالم بدر برد

کابل از انفجاری مرگبار جان سالم بدر برد

گزارش‌ها حاکی از آنست که یک موتر بمب‌گذاری‌شده در مقابل ساختمان  جدید وزارت داخله  افغانستان کشف و خنثی شده است.   منبع امنیتی که نخواست نامی از او برده شود گفت که یک موتر باری که ۳۰ بشکه مملو از مواد انفجاری و ۲ بمب...