صبح کابل با انتحاری

صبح کابل با انتحاری

صبح کابل مرکز افغانستان، امروز شاهد یک حمله انتحاری بود.   یک حمله انتحاری حوالی ساعت ۸ صبح امروز در منطقه شش درک در حوزه نهم امنیتی شهر کابل مرکز افغانستان رخ داده ‌است. نجیب دانش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله...