کابل امروز گواه یک آتش سوزی وسیع بود

کابل امروز گواه یک آتش سوزی وسیع بود

ساعت ۱۱ صبح امروز آتش‌سوزی در منطقه قوای مرکز، ناحیه دوم شهر کابل به وقوع پیوست. وزارت امور داخله کشور گفته است که این آتش‌سوزی در یک مارکت تخته فروشی، به‌نام «برادران» صورت گرفته است. وزارت داخله گفت ، نیروهای آتش...