نشست لندن قفل تیرگی روابط کابل-اسلام آباد را می‌گشاید

نشست لندن قفل تیرگی روابط کابل-اسلام آباد را می‌گشاید

مقام‌های پاکستانی گفته‌اند که گذرگاه‌های تورخم و چمن به زودی با افغانستان باز می‌شود. خرم دستگیر، وزیر تجارت پاکستان به خبرگزاری‌های پاکستانی گفته‌است که نشست سه جانبه مقام‌های پاکستان، افغانستان و بریتانیا در...