ژوزف دانفورد: ۳۰۰۰ نیروی ایرانی در عراق و سوریه می رزمند

ژوزف دانفورد: ۳۰۰۰ نیروی ایرانی در عراق و سوریه می رزمند

رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا جنرال ژوزف دانفورد، امروز در نمایندگان سنای این کشور گفت که جمهوری اسلامی ایران ٢٠٠٠ نیروی نظامی در سوریه و ١٠٠٠ نیروی نظامی دیگر در عراق مستقر و درگیر جنگ کرده است. رییس ستاد مشترک ارتش...