ژنرال دوستم به افغانستان بازگشت

ژنرال دوستم به افغانستان بازگشت

ژنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری بعد از ۱۴ ماه تبعید عصر روز یکشنبه ۳۱ سرطان وارد کابل شد.   دوستم، در میان جمعی از هوادارانش گفت که انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری نزدیک است و رای هر یک از مردم افغانستان...