ژاپن ۱ میلیون دالر را به پکتیا کمک کرد

ژاپن ۱ میلیون دالر را به پکتیا کمک کرد

مقام‌ها در کشور ژاپن می‌گویند که بیش از ۱ ملیون دالر را برای ۲ پروژه ماین پاکی در ولایت‌های پروان و پنجشیر و یک مرکز آموزشی برای کارمندان دامداری در ولایت پکتیا کمک کرند.   «کیچی هارا»و«شارز دافیر» کارمندان در...