چین: یگانه راه ثبات در افغانستان گفتگو با طالبان است

چین: یگانه راه ثبات در افغانستان گفتگو با طالبان است

هونگ لی سخنگوی وزارت خارجه چین اعلام کرد که طالبان بخش مهم مذاکرات صلح محسوب می‌شوند و کشورش خواستار برگزاری سریع مذاکرات صلح افغانستان است. مقام‌های چین با تأکید بر این‌که تنها راه برقراری صلح و ثبات دائمی در...