چین سکان‌دار محدودیت‌های اینترنتی

چین سکان‌دار محدودیت‌های اینترنتی

گزارش جدید خانه آزادی از وضعیت آزادی های اینترنتی در سال جاری میلادی نشان می‌دهد که مشابه سال گذشته همچنان بیشترین محدودسازی اینترنت در جهان از سوی چین انجام می‌شود و پس از آن، ایران و سوریه به طور مشترک رتبه دوم را به...