چین سفر هیئت طالبان به آن کشور را تایید کرد

چین سفر هیئت طالبان به آن کشور را تایید کرد

پس از این‌که طالبان به رسانه‌های پاکستانی از سفر هیئت این گروه به چین سخن گفتند، این کشور گفتگو با این هیئت طالبان را تایید کرد. وزارت خارجۀ چین اعلام داشت که هیئت طالبان دو هفته‌پیش به این کشور سفر کرده و در مورد از...