چین سرمایه گذارانش را برای سرمایه گذاری در افغانستان تشویق می‌کند

چین سرمایه گذارانش را برای سرمایه گذاری در افغانستان تشویق می‌کند

یو جین سفیر جدید چین در کابل در دیدار با “داود شاه صبا” وزیر معادن و پترولیم کشور گفته است که کشورش به اجرایی شدن پروژهای زیر بنایی خود در افغانستان متعهد است. داود شاه صبا، از حمایت‌های مردم چین از حکومت وحدت ملی و مردم...