چین در ساخت مجدد راه ابریشم افغانستان را یاری می‌کند

چین در ساخت مجدد راه ابریشم افغانستان را یاری می‌کند

مقام‌های دولتی چین گفتند که در کنار سایر مسائل، افغانستان را در احیای راه ابریشم همکاری خواهند کرد. وانگ یی، وزیر خارجه چین گفته است که کشورش یک همسایه خوب در امور اقتصادی با افغانستان همکار خواهد بود. او افزوده که...