چین همکار جدید افغانستان برای تولید انرژی خواهد بود

چین همکار جدید افغانستان برای تولید انرژی خواهد بود

مقامات کشور چین گفته اند با توجه به شرایط خاص جفرافیایی افغانستان ، حاضرند در بخش تولید برق با این کشور هم‌کاری کنند. معاون دوم ریاست جمهوری  افغانستان در سفرش به چین، از مرکز ساخت ترانسفرمرهای پر قدرت آن کشور دیدن و از...