اقدام چین برای شامل ساختن افغانستان در پروژه “کمربند و راه”

اقدام چین برای شامل ساختن افغانستان در پروژه “کمربند و راه”

مقام های چینی در افغانستان می گویند که این کشور در تلاش آن است تا افغانستان  را در پروژه "کمربند و راه" که یک پروژه بزرگ منطقه ی است، شامل سازد.   لیو جینگ سونگ سفیر چین در کابل می گوید که افغانستان توقع زیادی از نشست...