چین افغانستان را کمک نظامی و غیرنظامی می‌کند

چین افغانستان را کمک نظامی و غیرنظامی می‌کند

جنرال قدم شاه شهیم فرمانده ستاد ارتش کشور مصروف یک بازدید رسمی از چین است. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع کشورگفت: "جنرال قدم شاه شهیم در جریان این مسافرت با مقام‌های چینی گفتگو می‌کند". به گفته دولت وزیری چین در بخش‌های...