چین افغانستان را حمایت خواهد کرد

چین افغانستان را حمایت خواهد کرد

محمد حنیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی کشور با مینگ جی یان ژو عضو سیاسی حزب حاکم چین، وزیر خارجه و فرمانده کل قوای مسلح این کشور در مورد روند صلح کشور و گسترش همکاری‌ها میان افغانستان و چین گفتگو کرده است. مشاور شورای امنیت...