چین از کوریای شمالی حمایت کرد

چین از کوریای شمالی حمایت کرد

وزارت خارجه چین با اعمال تحریم های تازه علیه کوریای شمالی از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد، مخالفت کرده است. وانگ یی، وزیر خارجه چین گفته است که با اعمال تحریم‌های یک‌جانبه که در حل مسأله کوریای شمالی مفید نیست، مخالف...