چگونگی تجلیل از روزجهانی دختر در افغانستان

چگونگی تجلیل از روزجهانی دختر در افغانستان

امروز یازدهم اکتوبر برابر است به روز بین‌المللی دختران کودک در جهان اما افغانستان این روز را در حالی تجلیل می‌کند که بسیاری از کودکان دختر در کشور از حقوق ابتدایی خود محروم اند و با تحمل مشکلات فراوان، به زندگی شان...