چگونه یک گفت‌وگوی موفق داشته باشیم؟

چگونه یک گفت‌وگوی موفق داشته باشیم؟

  ۱۰ نکته و یک مفهوم مشترک ۱- چند کار را هم زمان انجام ندهید: منظور این نیست که در یک لحظه فقط گوشی تلفن همراه‌تان را در دست بگیرید و کار دیگری نکنید. منظور این است که در لحظه حاضر باشید. هنگام مکالمه، به دعوای امروز با...